top of page

5 fördelar med LED

Om du vill spara pengar, tid och el, och samtidigt vara snäll mot miljön, så är LED-lysrör ett lysande alternativ. LED-lysrör fungerar i befintlig armatur och är en enkel uppgradering till en modern lösning. Det är bara att skruva i ett LED-lysrör, sen har du plötsligt en bättre och mer kostnadseffektiv belysning.

 

 

1. Sparar pengar med en lägre energiförbrukning

Med LED-lysrör kan du minska energiförbrukningen med 60 procent mot ett gammalt kvicksilverlysrör. Du minskar underhållskostnaderna med två tredjedelar. Ett LED-lysrör håller i snitt tre gånger längre än ett kvicksilverlysrör. Du spar in kostnaden för de nya LED-lysrören på kort tid. 

 

2. Samma eller bättre ljuskvalitet

LED-lysrör ger tillräckligt ljus utan att blända och är flimmerfria. Med ljus som är minst lika bra och oftast bättre. Våra LED-lysrör finns i flera ljusflöden (lumen) för att möta olika behov, inom bland annat industri, kontor och detaljhandel.

 

3. Passar i dina befintliga lysrörsarmaturer

Där det sitter konventionella kvicksilverlysrör kan man sätta in LED-lysrör. Det är armaturen som avgör, inte själva lysröret, precis som det är för exempelvis den traditionella glödlampan med E27-sockel.

 

4. Lång livstid minskar kostnaden för underhåll

I de allra flesta fall är det lika enkelt att installera LED-lysrör som konventionella kvicksilverlysrör. Tack vare att LED-lysrören i snitt håller tre gånger längre än ett kvicksilverlysrör kan du räkna med att underhållskostnaderna minskar med två tredjedelar.

 

5. Miljövänligt och helt fria från kvicksilver

LED-lysrör är helt fria från kvicksilver och bidrar till minskat CO-2-utsläpp tack vare att energiförbrukningen är 60 procent lägre en ett kvicksilverlysrör.

bottom of page